Flexibilisering van de arbeidsmarkt

‘Flexibele schil’ is een term die de laatste jaren steeds vaker opduikt als het gaat om het flexibiliseren en organiseren van arbeid in organisaties. Door snelle evolutie van de techniek, de snelle veroudering van informatie en de snel veranderde marktomstandigheden is een hoge flexibiliteit van werknemers een noodzaak om je concurrentie voordeel te behouden of te verkrijgen. Organisaties die vandaag in staat zijn om hun arbeidspotentieel snel aan te passen aan de snel veranderende markt zijn de winnaars van morgen. 

Van ‘life time employment’ naar ‘life time employability’

Of te wel van baanzekerheid naar werkzekerheid. Deze ontwikkeling op de arbeidsmarkt heeft een verandering in de arbeidsrelatie als gevolg. Van de werknemers wordt nu verwacht dat zij continu bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en flexibel zijn in hun functie. Deze verschuiving wordt ook wel gekenmerkt als een verschuiving van ‘life time employment’ naar ‘life time employability’….

Strategische keuze

Het vermogen om snel het aantal werknemers met de juiste kennis en ervaring aan te kunnen passen aan de actuele situaties wordt dus steeds meer een strategische keuze. Het biedt organisaties de mogelijkheid om tijdelijke personeelsbehoefte op te vangen.

Een flexibele schil weert veel zorgen zoals ontslagprocedures en reorganisaties af. De inzet van flexibele arbeid past niet alleen bij een fluctuerende arbeidsmarkt maar vooral ook bij de nieuwe generatie medewerkers.

Kees Bruins
Senior Consultant
VTOC Detachering bv